WARUNKI DOSTAW, ODBIORU I ZWROTU TOWARU

Czas dostawy

Koszt dostawy

DB Schenker

2-3 dni robocze 

0 zł

(przy zamówieniach za min. 700 zł netto)* darmowa dostawa nie dotyczy: palet, regałów z tektury oraz przekładek/płyt tekturowych.

25 zł netto/  1 paczka

1 paleta / indywidualny koszt

koszt dostawy wyliczany jest indywidualnie po podaniu adresu dostawy w III kroku koszyka SPOSÓB DOSTAWY.

Wartość uzależniona jest od dystansu kilometrów.

Inny przewoźnik, wskazany przez Klienta, z którym Klient ma podpisaną umowę

Warunki wysyłki ustalane są indywidualnie

Odbiór osobisty

Bezpłatnie

OGÓLNE WARUNKI DOSTAW

1. Zakupione towary dostarczane są pod adres wskazany w Formularzu Rejestracji, o ile nie zostanie wskazany inny adres dostawy przez Klienta.

2.  Paczki wysyłane i dostarczane są wyłącznie w dni robocze.

3.  Przesyłki dostarczane są poprzez:

  a) DB Schenker - przesyłka kurierska, orientacyjny czas dostawy- jeden dzień roboczy.

  b) Inny przewoźnik, wskazany przez Klienta, z którym Klient ma podpisaną umowę,  po wcześniejszym uzgodnieniu ze Sprzedawcą

4. Na całym terenie działania sklepu (terytorium  Polski) towary dostarczane są bezpłatnie przy zamówieniach o wartości powyżej 700 zł netto.

Darmowa dostawa powyżej 700 zł netto nie obejmuje towarów takich jak palety, regały modułowe z tektury, przekładki/płyty paletowe. Przy tym rodzaju towarów wycena kosztów transportu naliczana jest indywidualnie. Przed złożeniem zamówienia skontaktuj się z nam podając adres dostawy i ilość zamawianych produktów: KLIK. W odpowiedzi otrzymasz indywidualną wycenę.

Przy zamówieniach o niższej wartości, zryczałtowana opłata za transport wynosi 25 zł. netto za jedną paczkę lun indywidualny koszt za paletę wyceniany na podstawie dystansu dostawy w km. Cennik powyższy dotyczy tylko i wyłącznie Partnera logistycznego Sprzedawcy.

5. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany kosztów transportu przesyłki w szczególnych przypadkach. W przypadku takiej zmiany Klient zostanie o tym poinformowany.

WARUNKI KORZYSTANIA Z DOSTAWY 10 ZŁ NETTO DLA PROMOCJI E-COMMERCE

 1. Koszt dostawy promocji e-commerce wynosi 10 zł netto.

 2. Maksymalna ilość produktów w paczce to 200 sztuk. Każda kolejna paczka licząca 200 sztuk zostanie obciążana kwotą 10 zł netto.

 3. Produktami upoważniającymi do skorzystania z promocji na obniżony koszt wysyłki są produkty widoczne w katalogu promocja e-commerce.

ODBIÓR I ZWROT TOWARU

1. Partner logistyczny Sprzedawcy (DB Schenker) - Produkty dostarczane są pod adres Klienta wskazany w Formularzu rejestracji. W przypadku nieobecności Klienta, DB Schenker zostawia awizo z zaznaczonym terminem ponownej próby doręczenia przesyłki oraz ze wskazaniem, gdzie i kiedy Klient może osobiście odebrać przesyłkę, jeśli podany przez DB Schenker termin nie odpowiada Klientowi. Okres przetrzymywania przesyłki awizowanej w przedstawicielstwie wynosi 7 dni roboczych, licząc od drugiej próby doręczenia. Po tym terminie towar będzie zwrócony do magazynu Sprzedawcy. Ponowne dostarczenie będzie możliwe po pokryciu opłat wynikających z jego zwrotu, równych kosztom dostawy.

2. W chwili odbioru przesyłki Klient ma obowiązek sprawdzić, czy jest ona oryginalnie zapakowana. Klient zobowiązany jest również do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu oraz jej kompletności w obecności kuriera. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji ilościowej bądź jakościowej jest spisanie w obecności pracownika DB Schenker "Protokołu Kuriera" i przesłanie go na adres sklepu: sklep@dssmith.com

3. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia opakowania, taśm lub stwierdzenia śladów otwierania przesyłki, Klient może odmówić przyjęcia przesyłki jednocześnie spisując protokół uszkodzenia przesyłki na specjalnym druku udostępnionym przez kuriera zwanym dalej Protokołem Kuriera, a następnie złożyć reklamację do Sprzedawcy, w formie opisanej w ust. 6 poniżej. Reklamacje, dotyczące zdarzeń opisanych w niniejszym ustępie, składane do Sprzedawcy będą przyjmowane wyłącznie z Protokołem Kuriera, spisanym podczas odbioru przesyłki i podpisanym przez kuriera oraz Protokołem Sprzedawcy.

4. Z chwilą pokwitowania odbioru, prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia, przechodzą na Klienta, a Sprzedawca i operator logistyczny nie mają obowiązku przyjęcia reklamacji w trybie ustępu 5 poniżej.

5. Klient, który zauważył uszkodzenie przesyłki po odjeździe kuriera może zgłosić ten fakt na adres mailowy Sprzedawcy w ciągu 24 godzin od odebrania przesyłki. Przewoźnik , po powiadomieniu go przez Sprzedawcę,  zapewnia przyjazd kuriera na miejsce dostawy w ciągu 7 dni od daty doręczenia przesyłki w celu spisania Protokołu Kuriera. Reklamacje na uszkodzenia mechaniczne, powstałe podczas transportu, nie będą rozpatrywane bez poprawnie wypełnionego Protokołu Kuriera  w obecności  kuriera i z jego podpisem.  Do czasu przyjazdu kuriera Klient,  chcący dokonać zgłoszenia reklamacyjnego jak wyżej musi zachować oryginalne opakowanie, w celu okazania go kurierowi, podczas spisania Protokołu Kuriera.

6. W przypadku zwrotu towaru w trybie § 6 lub § 7 Ogólnych Warunków, a także w przypadku opisanym w ustępie 3 powyżej Klient jest zobowiązany wysłać na adres mailowy lub korespondencyjny Sprzedawcy prawidłowo wypełniony i podpisany PROTOKÓŁ SPRZEDAWCY.

7. Sprzedawca, w ciągu 7 dni roboczych odsyła podpisany Protokół Sprzedawcy Klientowi wraz z decyzją, której przedmiotem jest rozpatrywana reklamacja.

8. Zwrot Towaru do Sprzedawcy, o którym mowa w ustępie 6 dokonywana jest na koszt Sprzedawcy, w terminie uzgodnionym z Klientem.