Zasady dostawy, odbioru i odmowy przyjęcia towaru

Czas dostawy Koszt dostawy

DB Schenker

2 dni robocze Paczka:

25 zł netto.

Paleta:

koszt dostawy wyliczany jest po podaniu adresu dostawy. Wartość uzależniona jest od dystansu kilometrów.

Odbiór osobisty

Bezpłatnie

OGÓLNE WARUNKI DOSTAW

 1. Zakupione towary dostarczane są pod adres wskazany w Formularzu Rejestracji, o ile inny adres dostawy nie zostanie wskazany przez Klienta.
 2. Dostawa zamówionych produktów obydwa się za pośrednictwem firmy kurierskiej, będącej stroną trzecią.
 1. Zamówienia na produkty niestandardowe wymagają uzgodnienia indywidualnych warunków i czasu realizacji zamówienia.
 2. Przesyłki dostarczane są przez firmę kurierską DB Schenker. Firma kurierska zobowiązana jest do dostarczenia przesyłki do 2 dni roboczych od momentu jej nadania.
 3. Sprzedawca, w szczególnych przypadkach, zastrzega sobie możliwość zmiany kosztów transportu przesyłki. W przypadku takiej zmiany Klient zostanie o tym poinformowany przed realizacją zamówienia.
 4. Adres dostawy można zmienić do momentu nadania przesyłki. Informację o zmianie adresu dostawy należy przesłać drogą mailową na adres: sklep@dssmith.com.
 5. Opóźnienie w dostawie z przyczyn leżących po stronie firmy kurierskiej nie upoważnia Klienta do żądania odszkodowania lub składania reklamacji.
 6. Klient może odebrać zamówienie osobiście pod adresem 05-500 Piaseczno, ul. Geodetów 156 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:30.
 7. Nie ma możliwości opłacenia zamówienia w trakcie odbioru osobistego. Każde zamówienie z odbiorem osobistym musi zostać wcześniej opłacone przez Klienta.
 8. Odbiór osobisty może nastąpić tylko po potwierdzeniu przez Sprzedawcę, że kwota za zamówienie została zaksięgowana na koncie Sprzedawcy. Towar nie jest wydawany na podstawie potwierdzeń z banku.
 9. Sprzedawca nie realizuje wysyłek za pobraniem.

ZASADY DOSTAWY I ODMOWY PRZYJĘCIA TOWARU

 1. Partner logistyczny Sprzedawcy (DB Schenker) – Produkty dostarczane są pod adres Klienta wskazany w Formularzu rejestracji. W przypadku nieobecności Klienta, DB Schenker podejmuję drugą próbę doręczenia Zamówienia w następny dzień roboczy.
 2. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia opakowania, taśm lub stwierdzenia śladów otwierania przesyłki, Klient może odmówić przyjęcia przesyłki. Należy wówczas uzupełnić specjalnym druk udostępniony przez kuriera, zwany „Protokołem szkodowym”.
 3. Klient ponosi odpowiedzialność za rozładowanie towaru dostarczonego przez Sprzedawcę.
 4. Z chwilą pokwitowania odbioru, prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia, przechodzą na Klienta, a Sprzedawca i operator logistyczny nie mają obowiązku przyjęcia reklamacji w trybie ustępu 4 poniżej.
 5. Klient, który zauważył uszkodzenie przesyłki po odjeździe kuriera może zgłosić ten fakt na adres mailowy Sprzedawcy w ciągu 24 godzin od odebrania przesyłki.  Zgłoszenie nieprawidłowości musi zostać udokumentowane zdjęciami obrazującymi skalę uszkodzeń.
 6. Sprzedawca po zapoznaniu się ze zgłoszeniem, skontaktuje się z Klientem w ciągu maksymalnie 7 dni roboczych w celu ustalenia następnych kroków.